Biuletyn Informacji Publicznej Właściciele podmiotu - Miejskie Przedszkole Nr 4

Miejskie Przedszkole Nr 4
Ostatnia aktualizacja strony: 14.04.2014, 09:16

Właściciele podmiotu

Niedziela, 13 kwietnia 2014

Właściciele podmiotu

Właściciele podmiotu

Właściciele podmiotu

Właściciel podmiotu - Gmina Legnica


  Informacje publiczne

 I. PODMIOT PRAWNY
•Status prawny: Jednostka budżetowa,
•Organizacja: organ prowadzący Gmina Legnica,
•Przedmiot działalności i kompetencje: edukacja dzieci 3 - 6 letnich,
•Organ i osoby sprawujące funkcję: Dyrektor przedszkola Katarzyna Pindor
•Struktura własnościowa : mienie Gminy

 

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA

Tryb działania:

 
•Przedszkole czynne w godzinach 6.00 - 16.30

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw 

 dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godz. 10.00 - 11.00, 

  

Przedmiot działania i kompetencje

Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy jest placówką oświatowo- wychowawczą o charakterze publicznym.

Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na ich podstawie oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

 

Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:


1.kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz,

2.sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i specjalistów, organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i dokonuje oceny pracy,

 3.wydaje zarządzenia wewnętrzne zgodne z prawem,

4.ustala przydział dodatkowych czynności pracownikom przedszkola,

5.sprawuje opiekę nad dziećmi w przedszkolu oraz stwarza warunki do rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne,

6.dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich realizację i prawidłowe wykorzystanie,

Metadane

Data publikacji : 13.04.2014
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 4
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Pindor
Osoba udostępniająca informację:
Katarzyna Pindor
©-2018 Miejskie Przedszkole Nr 4. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL