Biuletyn Informacji Publicznej Właściciele podmiotu - Miejskie Przedszkole Nr 4

Miejskie Przedszkole Nr 4
Ostatnia aktualizacja strony: 12.12.2018, 13:38

Właściciele podmiotu

Niedziela, 13 kwietnia 2014

Właściciele podmiotu

Właściciel podmiotu - Gmina Legnica


Informacje publiczne

 I. PODMIOT PRAWNY

 • Status prawny: Jednostka budżetowa,
 • Organizacja: organ prowadzący Gmina Legnica,
 • Przedmiot działalności i kompetencje: edukacja dzieci 3 - 6 letnich,
 • Dyrektor:  Lucjana Grajek
 • Struktura własnościowa : mienie Gminy

II. ZASADY FUNKCJONOWANIA

 • Tryb działania: Przedszkole czynne w godzinach 6:00 - 17:00,
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: dyrektor przyjmuje w poniedziałki w godz. 10:00 - 11:00,
 • Przedmiot działania i kompetencje:
 1. Miejskie Przedszkole Nr 4 w Legnicy jest placówką oświatowo - wychowawczą o charakterze publicznym.
 2. Przedszkole jest placówką oświatową realizującą cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( z późniejszymi zmianami) oraz przepisów wydanych na ich podstawie oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
 3. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:
 • kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go
 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli i specjalistów (organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli i dokonuje oceny pracy),
 • wydawanie zarządzeń wewnętrznych zgodne z prawem,
 • wyznaczanie obowiązków pracownikom przedszkola,
 • sprawowanie opieki nad dziećmi w przedszkolu oraz stwaranie warunków do ich rozwoju,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, realizację planu i prawidłowe wykorzystanie środków,

Metadane

Data publikacji : 13.04.2014
Data modyfikacji : 22.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole Nr 4
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Lucjana Grajek
Osoba udostępniająca informację:
Lucjana Grajek Miejskie Przedszkole nr 4
Osoba modyfikująca informację:
Lucjana Grajek
©-2019 Miejskie Przedszkole Nr 4. Zintegrowany System Biuletynów Informacji Publicznej BIP-E.PL